Analogové termoregulátory

Nabídka analogových termoregulátorů obsahuje přístroje do panelu o rozměrech 48x48mm. Je možné je připojit k termoodporovým nebo termočlánkovým sondám.