Spínané napájecí zdroje

Stabilizované spínané napájecí zdroje jsou zařízení určená pro použití v civilním, komerčním a průmyslovém prostředí, v jakékoli oblasti, kde je vyžadováno stabilizované stejnosměrné napětí, jako jsou LED s konstantním napětím, spouštěcí cívky, poplašné systémy, senzory, kamery, elektrické zámky a solenoidové ventily. Tyto přístroje mají ve srovnání s lineárním napájecím zdrojem vyšší úroveň účinnosti. Výstupní napětí je nastavitelné pomocí speciálního trimru zvýrazněného na schématu zapojení na všech výrobcích. Zařízení má ochranné prvky, které zabraňují vzniku nebezpečných podmínek pro uživatele nebo okolní přístroje.